SALKE AS Prosjektering og tegningsarbeid vedrørende ombygging av kontorlokaler

SALKE AS Prosjektering og tegningsarbeid vedrørende ombygging av kontorlokaler

Salkes kompetanse

Salke AS har lang erfaring med prosjektering og ombygging av kontorer samt 3D tegningsarbeid som du kan se på denne hjemmesiden. Vi ser hvor krevende det kan være å planlegge en god ombygging, velge riktige materialer, innredning og design og følge juridiske forskrifter og regler. Vi bistår gjerne gjerne i forbindelse med ombygning av kontorer. 

Se designbilder Salke har tegnet i 3D

Planlegging av ombygging

Vi i Salke har samlet informasjon som kan være nyttig å lese før man kontraherer håndverkere, vi har også mange bilder som kan gi god inspirasjon til design av kontorer. Informasjonen kan også være nyttig i andre sammenhenger ettersom vi skriver om bla. alle slags gulv, farger, belysning, glassvegger osv., men hjemmesiden er først og fremst ment som en guide ved ombygging av kontorer og kontorlokaler. 

Slik holder du byggekostnadene nede

Det er viktig å planlegge nøye hvis man ønsker å holde byggekostnadene nede. Alt kan være planlagt, helt ned til hvilken type dørstoppere man ønsker. Man skal dog ikke forvente at det ikke kommer overraskelser eller endringer i løpet av en større ombygging, men uforutsette overraskelser blir færre. Med et godt anbudsmateriale, blir det lettere å få mer presise tilbud fra håndverkere, hvor det igjen er letter å sammenligne tilbudene. 

Men hva dekker ordet kontor?

Kontor er ikke kun selve kontorlokalet, det hele kontorbygget, fra inngangspartier, resepsjoner, kantiner, toaletter og alle tekniske rom. For at et kontor skal fungere optimalt er det viktig at alle områder er planlagt til hvert sitt bruksområde. Dette går ikke kun på å følge regelverk, men også for å få en god flyt i arbeidet til de ansatte slik at de kan jobbe uforstyrret og effektivt. 

Tegningsarbeid

Vi mener det er viktig å ha et godt arbeidsgrunnlag, derfor produserer vi tegninger i forkant av alle prosjekter før vi går i gang. Dette kan være komplette kontorbygg med bærende konstruksjon og tilhørende detaljtegninger, eller systemhimlinger med inndeling av lamper og ventilasjon. Arbeidstegningene er utarbeidet i 2D. Vi lager også 3D-tegninger for å gi en mer visuell forståelse. Slike tegninger kan utarbeides i tilsvarende kvalitet som bildene vist på hjemmesiden. Totalentreprise innenfor ombygning av kontorer, hvor vi kontraherer alle faggrupper og står for utførelse.  

Juridiske tjenester og rådgivning vedrørende leiekontrakter

Vi har god kjennskap til det juridiske ved inngåelse av en leiekontrakter, og bistår gjerne med juridiske problemstillinger som kan oppstå ved inngåelse av leiekontrakter. Dette kan være å kontrahere advokater og uavhengige takstmenn, eller tolking av leiekontrakter. Uenigheter oppstår ofte i forbindelse med avslutning av leiemål, men det kan også dreie seg om løpende tvister mellom utleier og leietaker. Vi kan også se på hvilken part som eventuelt må bære kostnadene ved mangler på et bygg, og eventuelt lage et tilbud som estimerer kostnadene til å få utført eventuelle mangler.

 

Salke laver FDV, tegningsabed akustikk og leiekontrakter

 

Faggrupper som prosjekterer

Fagfolkene som utfører prosjektering er ofte rådgivende ingeniører. Men det er også andre som for eksempel arkitekter og folk med mesterbrev, eller annen relevant utdanning.

Hva er konstruksjonssikkerhet?

Alle former for bærende konstruksjoner, og alt av konstruksjoner som er utsatt for risiko og som er ansvarsbelagt. 

Hva er brannprosjektering?

Brannprosjektering er viktig i alle typer prosjekter. God brannprosjektering er viktig ettersom det går på liv og helse. Brannprosjektering omfatter brannrapporter, rømningsplaner og orienteringsplaner som kan hjelpe brannvesenet ved et eventuelt branntilløp.  

Hva er uavhengig kontrollerende?

Dette kan være lovpålagte kontroller eller kontroller utover det lovpålagte. Vi blir engasjert til å utføre uavhengig kontroller av lovpålagte forhold i henhold til gjeldende regelverk. Vi utfører også utvidede kontroller i henhold til byggherrens ønsker. 

Hva er bygningsfysikk?

Bygningsfysikk er varme, luft og fukttransport, og det er flere fagområder involvert, som ventilasjon, varme i bygget, byggets varmeisolering, fuktsikring av bygget samt krav til lufttetthetstest i nye bygg. Slik test avdekker byggets tetthet. Testen setter store krav til korrekt montering av fuktsperre etter at kraven ble skjerpet i 2017. 

Hva er rådgivning? 

Rådgivning kan være i forbindelse med om det for eksempel er nødvendig å søke om byggetillatelse, eller å avklare hvilke faggrupper som skal kontraheres. Det kan også være å legge opp en plan for gjennomførelse eller utarbeidelse av tegninger. 

Hva er prosjektert løsning?

Prosjekterte løsninger er alle løsninger som ikke er preakseptert. Det skal alltid dokumenteres at prosjekterte løsninger ikke gir dårligere resultat enn en preakseptert løsning.

En preakseptert løsning kan være f.eks. at terrenget må ha fall fra 1:50 (2 cm. pr. meter), dvs. 3 m. fall rett utenfor husets yttervegg. Dette for å sikre at det ikke kommer for mye fukt til husveggen. Det er mulig å prosjektere andre løsninger med samme sikkerhet, som f.eks. et utheng på bygget på 1,5 m. slik at regn ikke kommer tett på bygget, eller grus i store områder slik at vannet blir drenert. Preaksepterte løsninger finnes i Sintef (må være medlem for å få tilgang). 

 

Om Salke AS

Salke AS ble stiftet i 2011 av Claus Olsen som er daglig leder og eier av selskapet. Vi har siden oppstart bygget oss opp som en solid aktør innenfor ombygging av kontorer. Vi lytter alltid til kundenes ønsker og prøver å etterleve dem så langt det er mulig. Salke AS kan engasjeres til de fleste byggmessige oppdrag, og vi veileder kundene for å komme frem til den mest optimale løsningen. Salke AS opprettet hjemmesiden for å gi inspirasjon og veiledning innenfor ombygging av kontorer, og beskriver fordeler og ulemper ved bruk av forskjellige materialer og løsninger. 

Informasjonen på denne siden er ment som veiledning og tilbud. Salke AS kan ikke stilles til ansvar for feil eller mangelfull informasjon, og tar forbehold om endringer av tekst, priser og informasjon, og til enhver tid gjeldende regelverk og bransjepraksis.