SALKE AS Rådgiving og veiledning vedrørende ombygging av kontorlokaler

SALKE AS Rådgiving og veiledning vedrørende ombygging av kontorlokaler

Salkes kompetanse

Salke AS har lang erfaring med prosjektering og ombygging av kontorer. Vi ser hvor krevende det kan være å planlegge en god ombygging, velge riktige materialer, innredning og design og følge juridiske forskrifter og regler. Vi bistår gjerne gjerne i forbindelse med ombygning av kontor i, på denne her hjemmeside finner du også meget nyttig informasjon om hva gulv der egner sig godt til kontor, eller hva glassvegg du burde bruke, samt mange bilder inn for design av kontor, slik at der blir lettere å oppnå et tilfredsstillende resultat. 

Planlegge en ombygging

Det kan føles nokså tidkrevende å planlegge en ombygging da det ikke alltid er så lett å finne frem til nødvendig informasjon. Vi i Salke har samlet informasjon som kan være nyttig å lese før man kontraherer håndverkere. Informasjonen kan også være nyttig i andre sammenhenger ettersom vi skriver om bla. gulv, farger, belysning osv, men hjemmesiden er først og fremst ment som en guide ved ombygging av kontorer og kontorlokaler. 

Det er viktig å planlegge nøye hvis man ønsker å holde byggekostnadene nede. Alt kan være planlagt, helt ned til hvilken type dørstopper man ønsker på veggen. Man skal dog ikke forvente at det ikke kommer overraskelser eller endringer i løpet av en større ombygging, men uforutsette overraskelser blir færre med god planlegging. Hjemmesiden inneholder informasjon om eventuelle fallgruver som kan bli dyre å rette opp i. Gjennomført planlegging gjør det lettere å få et mer presist tilbud fra håndverkere, og gir mindre rom for misforståelser. 

Men hva dekker ordet kontor

Kontor er ikke kun selv kontorlokalet, det hele kontorbygget, ligge fra inngangsparti, resepsjon, kantine, toreletter og alle tekniskrom. Får et kontor funger optimal er det viktig at alle områder er planlagt til bruken. Dette går ikke kun på at følge regelverket, men også få et godt flyt i arbeidsgangen så man kan arbeide effektiv og uforstyrret, uten man trenger at spille for meget tid for at komme rundt på bygget. 

Tegningsarbeid

Vi mener det er viktig at have et godt arbeidsgrunnlag, derfor tegninger vi alle prosjekter før vi går i gang. Dette kan være komplette kontorbygg med bærende konstruksjon og tilhørende detaljtegninger, eller en systemhimling med inndeling av lamper og ventilasjon. Arbeidstegninger er utarbeidet i 2D.  Vi lager også 3D-tegninger for å gi en mer visuell forståelse, slike tegninger kan utarbeides i tilsvarende kvalitet som bildene vist på hjemmesiden. Totalentreprise inn for ombygning av kontor, hvor vi kontraher alle faggrupper og står for utførelse.  

Rådgivning vedrørende leiekontrakt og juridiske tjenester

Vi har også kjennskap til det juridisk ved inngåelse av en leiekontrakt, og bistår gjerne med problemer i denne sammenheng. Dette kan være kontraher advokat, eller uavhengig takstmann, eller tolking av leiekontrakt. Dette er ofte i forbindelse med avslutning av et leiermål, men kan også være løpende tvister mellom  utleier og leietaker. Vi kan også se på hvem der eventuell må bære en kostnaden på en mangel på et bygg og eventuell lave et tilbud hva det koster at få utført mangelen. 

Salke laver FDV, tegningsabed akustikk og leiekontrakter

Faggrupper og prosjekterende 

De fagfolk som utfører denne prosjekteringen er vanligvis arkitekt og rådgivende ingeniør.

Rådgivning 

Rådgivning kan være og bistå med at avklar om det er nødvendig  og søke om byggetillatelse, eller avklar hvilke faggrupper der skal kontraheres. Det kan også være og ligge opp en plan for gjennomførelse.  

Konstruksjonsikkerhet

Alle former for bærende konstruksjoner, og alt av konstruksjoner som er utsatt for risiko og som er ansvarsbelagt. 

Brannprosjektering

Brannprosjektering er viktig i alle typer prosjekter. God brannprosjektering er viktig ettersom det går på liv og helse. Brannprosjektering omfatter brannrapporter, rømningsplaner og orienteringsplaner som kan hjelpe brannvesenet ved en eventuell brannalarm. Vi utarbeider brannkonsepter. 

Uavhengig kontrollerende

Dette kan være lovpålagte kontroller eller kontroller utover det lovpålagte. Vi blir engasjert til å utføre uavhengig kontroller av lovpålagte forhold i henhold til gjeldende regelverk. Vi utfører også utvidede kontroller i henhold til byggherrens ønsker. 

Bygningsfysikk

Det er krav til lufttetthetstest i nye boliger, denne testen avdekker byggets tetthet. Testen setter store krav til korrekt montering av fuktsperre etter at kraven ble skjerpet i 2017. 

Prosjektert løsning

Prosjekterte løsninger er alle løsninger som ikke er preakseptert. Det skal alltid dokumenteres at prosjekterte løsninger ikke gir dårligere resultat enn en preakseptert løsning.

En preaksptert løsning kan være f.eks at terrenget må ha fall fra 1:50 (2 cm. pr. meter), dvs. 3 m. fall rett utenfor husets yttervegg. Dette for å sikre at det ikke kommer for mye fukt til husveggen. Det er mulig å prosjektere andre løsninger med samme sikkerhet, som f.eks. utheng på bygget på 1,5 m. slik at regn ikke kommer tett på bygget, eller grus i store områder slik at vannet blir drenert. Preaksepterte løsninger forefinnes i Sintef (må være medlem for å få tilgang). 

 

Om Salke AS

Salke AS ble stiftet i 2011 av Claus Olsen som er daglig leder og eier av selskapet. Vi har siden oppstart bygget oss opp som en solid aktør innenfor ombygging av kontorer. Vi lytter alltid til kundenes ønsker og prøver å etterleve dem så langt det er mulig. Salke AS kan engasjeres til de fleste byggmessige oppdrag, og vi veileder kundene for å komme frem til den mest optimale løsningen. Salke AS opprettet hjemmesiden for å gi inspirasjon og veiledning innenfor ombygging av kontorer, og beskriver fordeler og ulemper ved bruk av forskjellige materialer og løsninger. 

Informasjonen på denne siden er ment som veiledning og tilbud. Salke AS kan ikke stilles til ansvar for feil eller mangelfull informasjon, og tar forbehold om endringer av tekst, priser og informasjon, og til enhver tid gjeldende regelverk og bransjepraksis.