Hensikten med hjemmesiden

Salke AS har lang erfaring med ombygging av kontorer. Vi ser hvor krevende det kan være å planlegge en god ombygging, velge riktige materialer, innredning og design. Vi har bygget denne hjemmesiden fordi vi gjerne vil dele vår kunnskap slik at der blir lettere å oppnå et tilfredsstillende resultat. 

Det kan føles nokså tidkrevende å planlegge en ombygging da det ikke alltid er så lett å finne frem til nødvendig informasjon. Vi i Salke AS har samlet informasjon som kan være nyttig å lese før man kontraherer håndverkere. Informasjonen kan også være nyttig i andre sammenhenger ettersom vi skriver om bla. gulv, farger, belysning osv, men hjemmesiden er først og fremst ment som en guide ved ombygging av kontorer og kontorlokaler. 

Det er viktig å planlegge nøye hvis man ønsker å holde byggekostnadene nede. Alt kan være planlagt, helt ned til hvilken type dørstopper man ønsker på veggen. Man skal dog ikke forvente at det ikke kommer overraskelser eller endringer i løpet av en større ombygging, men uforutsette overraskelser blir færre med god planlegging. Hjemmesiden inneholder informasjon om eventuelle fallgruver som kan bli dyre å rette opp i. Gjennomført planlegging gjør det lettere å få et mer presist tilbud fra håndverkere, og gir mindre rom for misforståelser. 

Salke AS samarbeider tett med prosjekteringsfirmaet NCO AS, og Salke bistår NCO med tegningsarbeid og og prosjektering. Salke AS bistår i prosjekter på områder som nevnt under. Vi tar også ansvarbelagte oppgaver

Konsulenttjenester

Tegningsarbeid

Alle former for tegningsarbeid. Dette kan være komplette kontorbygg med bærende konstruksjon og tilhørende detaljtegninger. Arbeidstegninger er utarbeidet i 2D. 

Vi lager også 3D-tegninger for å gi en mer visuell forståelse, slike tegninger kan utarbeides i tilsvarende kvalitet som bildene vist på hjemmesiden.

Konstruksjonsikkerhet

Alle former for bærende konstruksjoner, og alt av konstruksjoner som er utsatt for risiko og som er ansvarsbelagt. 

Prosjektert løsning

Prosjekterte løsninger er alle løsninger som ikke er preakseptert. Det skal alltid dokumenteres at prosjekterte løsninger ikke gir dårligere resultat enn en preakseptert løsning.

En preaksptert løsning kan være f.eks at terrenget må ha fall fra 1:50 (2 cm. pr. meter), dvs. 3 m. fall rett utenfor husets yttervegg. Dette for å sikre at det ikke kommer for mye fukt til husveggen. Det er mulig å prosjektere andre løsninger med samme sikkerhet, som f.eks. utheng på bygget på 1,5 m. slik at regn ikke kommer tett på bygget, eller grus i store områder slik at vannet blir drenert. Preaksepterte løsninger forefinnes i Sintef (må være medlem for å få tilgang). 

Brannprosjektering

Brannprosjektering er viktig i alle typer prosjekter. God brannprosjektering er viktig ettersom det går på liv og helse. Brannprosjektering omfatter brannrapporter, rømningsplaner og orienteringsplaner som kan hjelpe brannvesenet ved en eventuell brannalarm. Vi utarbeider brannkonsepter. 

Geoteknikk

Geoteknikk (jordforhold) går ut på å beregne jordens bæreevne og skredfare. Dette har stor betydning når det kommer til jordens bæreevne ved oppførelse av bygninger og andre elementer som trenger stabilt underlag. 

Uavhengig kontrollerende

Dette kan være lovpålagte kontroller eller kontroller utover det lovpålagte. Vi blir engasjert til å utføre uavhengig kontroller av lovpålagte forhold i henhold til gjeldende regelverk. Vi utfører også utvidede kontroller i henhold til byggherrens ønsker. 

Bygningsfysikk

Det er krav til lufttetthetstest i nye boliger, denne testen avdekker byggets tetthet. Testen setter store krav til korrekt montering av fuktsperre etter at kraven ble skjerpet i 2017. 

 

Om Salke AS

Salke AS ble stiftet i 2011 av Claus Olsen som er daglig leder og eier av selskapet. Vi har siden oppstart bygget oss opp som en solid aktør innenfor ombygging av kontorer. Vi lytter alltid til kundenes ønsker og prøver å etterleve dem så langt det er mulig. Salke AS kan engasjeres til de fleste byggmessige oppdrag, og vi veileder kundene for å komme frem til den mest optimale løsningen. Salke AS opprettet hjemmesiden for å gi inspirasjon og veiledning innenfor ombygging av kontorer, og beskriver fordeler og ulemper ved bruk av forskjellige materialer og løsninger. 

Hvis det er noe som savnes på siden vil vi verdsette hvis det legges igjen en kommentar under kontakter. På denne måten kan vi gjøre gjøre siden bedre. Legg gjerne også igjen kommentarer om utførte jobber, slik at vi kan lære av tilbakemeldingene. 

Informasjonen på denne siden er ment som veiledning og tilbud. Salke AS kan ikke stilles til ansvar for feil eller mangelfull informasjon, og tar forbehold om endringer av tekst, priser og informasjon, og til enhver tid gjeldende regelverk og bransjepraksis.